Expertisebureau VAN STEENKISTE NV is al geruime tijd Uw betrouwbare partner voor de afhandeling van al Uw schadedossiers.

Bent U als verzekeraar actief in de takken Brand, BA-motorrijtuigen, algemene BA of Rechtsbijstand, dan kunt U ons steeds mandateren als onafhankelijk expertisebureau.

U zal verzekerd zijn van de beproefde en integere aanpak van Uw opdrachten. Reeds vele jaren bewaken wij Uw belangen als solide en rechtdoorzee zaakgelastigde.

Wij sluiten voor U minnelijke akkoorden en dadingen met verzekerden en met tegenpartijen. Daarnaast verlenen wij Uw verzekerden ook technische bijstand en rechtsbijstand in juridische procedures.

Wij zijn verder ook beschikbaar voor arbitrages en gerechtelijke opdrachten.

Wij zijn U graag van dienst in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Henegouwen of elders indien U dit wenst.

Neem vrijblijvend contact op…