Een greep uit onze competenties in alfabetische volgorde:

 • aansprakelijkheid,
 • alle-bouw-plaatsrisico’s,
 • arbitrage,
 • ba-gebouw,
 • ba-uitbating,
 • ba-prive leven,
 • bliksemschade,
 • bouwschade,
 • bouwgebreken,
 • bouwpathologie,
 • brand,
 • brandoorzaakonderzoek,
 • condensatieschade,
 • corrosie,
 • diefstal,
 • elektriciteitschade,
 • glasbreuk,
 • hagelschade,
 • huiszwam,
 • impact van voertuigen,
 • implosie,
 • inbraakschade,
 • ontploffingschade,
 • opvolging gerechtelijke expertises,
 • rioleringschade,
 • rechtsbijstand,
 • roetschade,
 • schade door afbraak- of grondwerken,
 • sneeuw- en ijsdruk,
 • stormschade,
 • trillingschade,
 • vocht- en waterschade,
 • vorstschade,
 • zettingen en verzakkingen,
 • enz…